Říjen 2007

Aká si naozaj?

2. října 2007 v 14:31 | Dominika
... JACÍ JSTE DOOPRAVDY ...
Aarogantní aristokrati
Bbázliví a bezhlaví
Cctižádostivý a citliví
Ddrzí a dětinští
Eenergičtí a elegantní
Ffantastický filuta
Gprůměrní
Hhádaví a hodní
Iinteligentní nebo idioti
Jjemní a jiskrní
Kklidní a krutí
Llaskaví a lítostiví
Mmrzutí a moudří
Nněžní a nesmělí
Oospalí a ostýchaví
Ppozorní a pohodlní
Rrychlí a rozkošní
Ssprostí a samostatní
Ttlustí a tiší
Uurostlí a upovídaní
Vvysocí a vážní
Zzamlklí a zvědaví
... JAKÝM SLOVEM SE CELÝ ŽIVOT ŘÍDÍŠ ...
Aahoj
Bberu to
Ccena, halvně peníze
Ččiním
Ddostanu tě
Eenergie
Ffunguju
Ggo go go!
Hhurá
Iinteligentně
Jjenom já
Kkouzlím
Llíbám
Mmám a miluji
Nnikomu nedám
Oopatruji
Pprosím
Rraduji se
Řřeším
Ssleduji
Ttakticky vymyslím
Uumím vše
Vvypadat dobře
Zzlobím se
Žžárlím